Zegar Pomodoro

Użyte technologie:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Zobacz projekt:

Pomodoro to technika zarządzania czasem stworzona przez Francesco Cirillo w latach 80 XX wieku, która używa czasomierza w celu organizacji pracy i poprawy koncentracji. Tradycyjnie, metoda zakłada 25 minut pracy, po której następuje 5 minut przerwy, co składa się na jedną sesję pomodoro. Nazwa techniki wywodzi się z języka włoskiego i odnosi się do czasomierza kuchennego mającego kształt pomidora. Pomodoro zostało spopularyzowane przez liczne aplikacje i strony internetowe pozwalające na szybkie tworzenie sesji.

Tradycyjna technika pomodoro nieznacznie różni się od tej powszechnie stosowanej i stosuje następujący algorytm postępowania:

  1. Wybierz zadanie do wykonania
  2. Ustaw czasomierz (oryginalnie na 25 minut)
  3. Pracuj nad zadaniem
  4. Przerwij pracę gdy czasomierz zadzwoni i postaw ptaszka na kartce papieru
  5. Jeśli do tej pory postawiłeś mniej niż 4 ptaszki, zrób sobie krótką przerwę (3-5 minut) i przejdź do kroku 2
  6. Po czterech sesjach pomodoro zrób sobie dłuższą przerwę (15-30 minut), rozpocznij liczenie sesji od nowa i przejdź do kroku 1

Etapy planowania, śledzenia, zapisywania oraz wizualizacji są podstawą tej metody. Na etapie planowania, użytkownik powinien zapisać zadania na liście rzeczy do zrobienia według ich priorytetu, co pozwoli mu na oszacowanie ilości pracy. Po skończeniu sesji, zapisuje się ukończone zadania. Daje to możliwość śledzenia postępów, poczucie spełnienia i długofalową możliwość analizy jakości pracy.

Celem pomodoro jest zminimalizowane wpływu zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, czynników zaburzających koncentrację. Sesji nie powinno się zatrzymywać – gdy coś nam przerwie albo rozproszy naszą uwagę, powinniśmy albo zapisać co to było, wpisać na listę rzeczy do zrobienia i wykonać w późniejszym terminie, tudzież przerwać sesję.

Aplikacja, którą wykonałem, to moje podejście do tego tematu. Pozwala ona na ustawienie długości poszczególnych sesji, zmianę trwania bieżącej sesji w przypadku przerwania lub wydłużenie kolejnego segmentu pomodoro (długości pracy lub przerwy). Posiada także poziome paski postępu, które mogą być przydatne do łatwiejszej wizualizacji wykonanej pracy. Jest to kolejna aplikacja wykonana przeze mnie w ramach bootcampu freeCodeCamp.org.

Bibliografia: